Selecteer een pagina

SPELREGELS

Deze regels zijn…

Voor deze vorm van Scrabble® gelden de volgende spelregels:

1.
Per ronde kan een deelnemer één woord insturen. Inzendingen met alternatieve oplossingen waarbij geen keus wordt aangegeven, krijgen geen punten.

2.
Bij de inzendingen dienen, naast uw naam, adres, postcode, woonplaats, vermeld te worden: uiteraard het gevonden woord, het rondenummer en de plaats waarop de eerste letter van het woord gelegd moet worden. Bijvoorbeeld: BOEKWERK, RONDE 7, HM5, waarbij H staat voor Horizontaal en M5 voor het vakje waarop u de eerste letter van het woord wilt leggen.

3.
Goedgekeurd worden alleen die woorden die voorkomen in de Officiële Scrabble WoordenLijst (OSWL) met als ISBN 9789460773211 (verkrijgbaar door een email met uw adresgegevens te sturen naar hw@walinga.org €24,99, verzendkosten: €1.99), in samenhang met de gepubliceerde correctielijst van de Nederlandse en Belgische Scrabblebonden (zie daarvoor de website www.vandale.nl).

4.
Bij woorden van meer dan 9 letters (en de daarvan afgeleide vervoegingen, verbuigingen, meervouden en verkleiningen) geldt van Dale, Groot Woordenboek de Nederlandse taal als criterium.

5.
Bij grammaticale zaken zal Wolters’ Algemene Nederlandse Spraakkunst de doorslag geven.

6.
Afgekeurd worden: schuttingwoorden en vloeken.

7.
In twijfelgevallen beslist de samensteller. Correspondentie daarover vraagt zoveel tijd, dat beantwoording ervan over het algemeen niet tot de mogelijkheden behoort.

8.
We gaan ervan uit dat de deelnemers geen computerprogramma gebruiken om hun woord te vinden en/of te controleren.

9.
Inzendingen dienen uiterlijk de vrijdag na de plaatsing van elke ronde binnen te zijn. Als u per e-mail instuurt, graag het woord zonder spaties noteren, dat vergemakkelijkt de administratie.

10.
Voor het overige gelden dezelfde regels als bij het bordspel Scrabble®

11.
Insturen kan op drie manieren:

  • Via www.walinga.org. Dat wijst zich vanzelf.
  • U kunt zelf een email opstellen en versturen aan scrabble@walinga.org
  • U kunt een ouderwetse (brief)kaart zonder envelop versturen aan:
    Martha Riemer | Kadoelen 29 | 8326 BA | Sint Jansklooster

12.
Nadat alle letters uitgelegd zijn zal aan de vijf deelnemers die hoogste score in de ladderstand hebben behaald een prijs worden toegezonden. Bij het daaropvolgende spel beginnen zij opnieuw met een score, waarvan de hoogte wordt bepaald door het gemiddelde van alle deelnemers. De overige deelnemers behouden in de ladderstand hun tot dan toe behaalde aantal punten.

13.
Meedoen met het ND-scrabble betekent dat men toestemming verleent zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de administratie en de stand op de website. 

14.
Scrabble® is a registered trademark Scrabble® tiles by permission of J.W. Spears & Sons ltd.