Selecteer een pagina

SCRABBLE met HEERCO WALINGA

In samenwerking met het Nederlands Dagblad

SPEL 18 – RONDE 5

Grappig woord eigenlijk, ‘VRIJE’. Het heeft in ieder geval twee betekenissen. Vrij in de zin van ‘niet gebonden’, maar ook de aanvoegende wijs van het romantische werkwoord vrijen. Hoe dan ook, en welke gedachten we er bij hebben, de nuchtere werkelijkheid zegt dat het nu 41 punten oplevert, gelegd vanaf HN2. Dat mag u wel een ontnuchtering noemen.

Overigens: er zijn in onze taal veel woorden die hetzelfde geschreven worden, maar toch verschillende betekenissen hebben. Soms zelfs tegengestelde betekenis. Neem nou bedelen. Als het accent op de eerste lettergreep ligt (bédelen), dan is het je hand ophouden. Ligt het op de tweede lettergreep (bedélen), dan betekent het dat de opgehouden hand gevuld wordt. In een voorgaande spelling, die zo rond het einde van WOII vervangen werd, schreef men de tweede betekenis dan ook met twee e’s: bedeelen. Voor mij persoonlijk heeft die oude spelling, ook al heb ik er nooit gebruik van hoeven maken, wel een aardige rol, want mijn schoonvader, Gerrit Riemer, startte pal na WOII zijn winkel in Ermeloo, en noemde zichzelf ‘boekverkooper’. Hij was niet tegen de nieuwe spelling (hij was altijd in voor nieuwe ontwikkelingen), maar wilde ‘ouderwets vakmanschap’ vastleggen, denken we. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zich niet gerealiseerd dat die keuze voor de dubbele o, die hij ook doorzette in de plaatsnaam Ermeloo, later een heel forse reclamewaarde zou hebben. Immers, zoiets vreemds blijft hangen bij de mensen. Waarom de volgende generaties (mijn vrouw en ik dus, en nu ook mijn twee jongste dochters) die dubbele o in de firmanaam hebben gehandhaafd.

Terug naar het heden van het Scrabble. Er werden 9 oplossingen goedgekeurd. Naast het genoemde en geplaatste VRIJE, verder nog VIJFJE (HE1, 36); JE (VJ2, ook 36); VORE (vanaf VK2 30 punten, vanaf HN1 een puntje minder: 29); JEUKVRIJ (HJ1, ook 29); VER (HN1, 27); JUKJE (HJ2, 26) en tenslotte IJZER (VF2, 17).

Verder maar met een blanco blokje en de letters DEFINO. Daar moet iets moois van te maken zijn, denk ik. Maar dan wel met stevig doorpuzzelen.

SPELBORD

ACTUELE STAND

De laatst bekende stand van dit spel is hier in te zien.

WOORD INZENDEN

CONTACT

Over Scrable:
scrabble@walinga.org

Over de website:
johan@riemer.nl

Heerco Walinga is eigenaar van
Riemer & Walinga Boekverkoopers
te Ermeloo

p

INFORMATIE

Elke veertien dagen wordt op zaterdag een ronde in het ND geplaatst. U kunt uw oplossing insturen met het formulier hierboven of per briefkaart zonder envelop aan:
C. Wiegel, Raadhuishof 36
2651 JJ Berkel en Rodenrijs.
Mailadres: scrabble@walinga.org.

SPELREGELS

De spelregels die voor dit spel gelden wijken niet erg af van de normale spelregels. 

Er zijn wel wat extra regels omdat we online spelen.

U kunt ze HIER lezen.